Institut Tun Perak Sebagai Institusi Pemikir Kerajaan Negeri Melaka Telah Merancang Pelan Strategik Untuk 5 Tahun Akan Datang

Kerangka Pelan Strategik ini akan membawa dan memacu pembangunan, infrastruktur, teknologi serta sosial budaya rakyat negeri Melaka pada satu tahap yang lebih berdaya saing. Perancangan dalam kerangka strategik ini akan mengorak negeri Melaka untuk melangkah dalam satu sistem perkhidmatan dan pengurusan bersistematik bagi memenuhi kewibawaan aspirasi kerajaan negeri yang lebih kondusif dan mampan.

Untuk capaian lanjut tentang Cadangan Pembangunan Pelan Strategik Negeri Melaka sila layari “E-Learning Institut Tun Perak.”

Write a comment